FAQ

Algemene voorwaarden

Koopovereenkomst:
De koopovereenkomst tussen RaceViz  en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het artikel (nog) voorradig is, respectievelijk het artikel door de toeleverancier, waarvan RaceViz afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van het artikel onmogelijk is omdat de betreffende producten niet (meer) beschikbaar is, dan zal RaceViz de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De koper heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem aan RaceViz betaalde bedrag, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving van RaceViz zal plaatsvinden. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Onjuistheden
RaceViz is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat RaceViz die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Bezorgkosten
Alle prijzen van de artikelen op de site zijn inclusief BTW.
De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per bestelling.

Levering en levertijd
RaceViz zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen 4 werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt.
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Veilig betalen
RaceViz biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen: Mastercard, Maestro, Visa, iDeal of overschrijving: Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat de exacte naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Met iDeal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je iDealccount geld overmaken. Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Belfius of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.

Annulering koopovereenkomst
Gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de betreffende zaak op het afleveradres, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden, met de nadruk dat de verpakking als het product onbeschadigd is. Indien dit product of verpakking schade vertoont, kan dit geweigerd worden door RaceViz, alle transportkosten zijn dan ten laste van de koper.
Hiertoe dient de koper binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij klantenservice info@raceviz.be. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Raceviz betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.
Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop RaceViz geen invloed heeft; b) van zaken die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; c) duidelijk persoonlijk van aard zijn; d) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; e) snel kunnen bederven of verouderen;
Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is RaceViz gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan RaceViz betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Persoonsgegevens
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door RaceViz nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “Account gegevens” gedeelte van RaceViz.
RaceViz zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

Contact gegevens
RaceViz, P&A Products bvba, Oude Gentbaan 235, 9300 Aalst – Belgium
BE 0865.468.147

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?
Zodra de bestelling is verzonden, ontvang je per e-mail de verzendbevestiging.
Levering aan huis: Via BPost

Leveren Europa?
Standaard = België
Zone 1 = Duitsland, Luxemburg, Nederland.
Zone 2 = Denemarken (excl.Faeröer en Groenland), Frankrijk, Oostenrijk.
Zone 3 = Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zwitserland.
Zone 4 = Finland, Ierland, Roemenië, Spanje, Zweden.
Zone 5 = Bulgarije, Esland, Leetland, Litouwen, Noorwegen, Portugal.
Zone 6 = Griekenland, Turkije.
Zone 7 = Malta, Cyprus (EU).
Extra kosten kunnen zijn: Eiland toeslag, Douanetoeslagen enz.

Hoe verloopt een bestelling?
Via je “RaceViz” account en per email houden wij je zo goed mogelijk op de hoogte over het verloop van je bestelling.

Orderbevestiging per email
Op het moment dat je order succesvol is geplaatst, ontvang je per e-mail een orderbevestiging. Indien je na het bestellen geen orderbevestiging hebt ontvangen, controleer dan je spambox. De bestelling is ook terug te vinden in je account. In het geval dat de order hier niet terug te vinden is, neem dan contact op met info@raceviz.be

Verzendbevestiging per email
Bij bestelling van een fysiek product ontvang je, zodra het pakket verzonden is, een verzendbevestiging per e-mail.
In de verzendbevestiging staat het afleveradres waar je bestelling naar toe wordt gestuurd. Dit kan dan niet meer worden aangepast.

Kan ik het afleveradres van mijn bestelling nog aanpassen?
Zolang je order nog niet is verzonden is dat mogelijk via info@raceviz.be, dit met alle nodige gegevens, klantnaam, bestelnummer. Zodra je order is verzonden, kan het adres niet meer worden aangepast.
Wij adviseren het afleveradres zorgvuldig te kiezen. Voor aflevering bij een bedrijf is het belangrijk om duidelijk bedrijfsnaam en eventuele afdeling te vermelden in de extra adresregels.

Hoeveel bedragen de verzendkosten?
Je krijgt gratis levering vanaf 65 euro aankoopprijs.
Je betaalt verzendkosten per bestelling, ook als de order in meerdere pakketten wordt geleverd. De verzendkost verschijnt bij de afrekening.

Kan ik meerdere of verschillende orders combineren in een pakket?
Het is mogelijk om meerdere of verschillende bestellingen die besteld zijn op dezelfde dag of op verschillende dagen, gecombineerd te versturen.

Kan ik afleverdatum en aflevertijd zelf bepalen?
Het is niet mogelijk om zelf een afleverdatum of –tijdstip te bepalen.

Met welke transporteur wordt mijn bestelling verzonden?
Wij werken uitsluitend met BPost

BPost levert in principe op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. In het weekend wordt er niet afgeleverd. Tijdstip van bezorging is afhankelijk van het gekozen afleveradres.
Na elke poging word je geïnformeerd door de bezorger door middel van een bericht in de brievenbus. BPost kan eventueel de bestelling bij buren afleveren.

Feestdagen; dagen waarop vervoerders niet afleveren.
De aflevering van je bestelling kan niet plaatsvinden op zon- en feestdagen. Feestdagen waarop de klantenservice niet open is en de vervoerders niet afleveren zijn: Pasen, Pinksteren, Kerst, Nieuwjaarsdag, Hemelvaart en Koninginnedag. Er kunnen nog andere lokale feestdagen zijn waarop er eventueel niet gewerkt of geleverd wordt.

Voor een annulering, adreswijziging of garantieaanvraag van je bestelling kun je bij ons terecht via info@raceviz.be.
Zaterdag, zondag- en feestdagen zijn wij gesloten.
Wij zullen altijd ons best doen om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.